ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "บุตรี"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "บุตรี"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
ธิตาคำไวพจน์ ลูกหญิง
ธิดาคำไวพจน์ ลูกหญิง
ทุหิตาคำไวพจน์ ลูกหญิง
สุดาคำไวพจน์ ลูกหญิง
เทวีคำไวพจน์ เทวดาหญิง
บุตรคำไวพจน์ ลูกชาย
นางสวรรค์คำไวพจน์ เทวดาหญิง
กินรีคำไวพจน์ เทวดาหญิง
โอรสคำไวพจน์ ลูกชาย

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ ลูกหญิง" เหมือนกับ "บุตรี"   ได้แก่