ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "บาทา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    บาทา

    กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม อวัยวะ/ร่างกาย

    หมวดหมู่ คำไวพจน์ เท้า

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "บาทา"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
บาทคำไวพจน์ เท้า
ซ่นคำไวพจน์ เท้า
บัวบาทคำไวพจน์ เท้า
บทคำไวพจน์ เท้า
ยุคลบาทคำไวพจน์ เท้า
ตีนคำไวพจน์ เท้า
ส้นคำไวพจน์ เท้า
บทศรีคำไวพจน์ เท้า
บทบงกชคำไวพจน์ เท้า

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ เท้า" เหมือนกับ "บาทา"   ได้แก่