ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "บาทา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "บาทา"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
บาคำไวพจน์ ผู้ชาย
ซ่นเท้า
บัวบาทเท้า
บาทเท้า
บทเท้า
ยุคลบาทเท้า
ตีนเท้า
ส้นเท้า
บทศรีเท้า

คำศัพท์ หมวด "เท้า" เหมือนกับ "บาทา"   ได้แก่