ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "บรรลัย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    บรรลัย

    กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม เหตุการณ์

    หมวดหมู่ คำไวพจน์ ตาย

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "บรรลัย"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
วายชนม์คำไวพจน์ ตาย
ปรลัยคำไวพจน์ ตาย
วายปราณคำไวพจน์ ตาย
มรณะคำไวพจน์ ตาย
อาสัญคำไวพจน์ ตาย
วายชีพคำไวพจน์ ตาย
ดับจิตคำไวพจน์ ตาย
เอาเรื่องคำไวพจน์ มาก
พหูคำไวพจน์ มาก

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ ตาย" เหมือนกับ "บรรลัย"   ได้แก่