ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "บรรลัย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "บรรลัย"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
วายชนม์คำไวพจน์ ตาย
ปรลัยคำไวพจน์ ตาย
มรณะคำไวพจน์ ตาย
วายชีพคำไวพจน์ ตาย
ดับจิตคำไวพจน์ ตาย
คำไวพจน์ เรียนรู้คำไวพจน์ การศึกษา
ถิ่นคำไวพจน์ ที่
บ่อเกิดคำไวพจน์ ที่

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ ตาย" เหมือนกับ "บรรลัย"   ได้แก่