ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "บรรพต"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "บรรพต"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
ศิงขรคำไวพจน์ ภูเขา
นคินทร์คำไวพจน์ ภูเขา
ภูคำไวพจน์ ภูเขา
ศิขรินคำไวพจน์ ภูเขา
พนมคำไวพจน์ ภูเขา
นคะคำไวพจน์ ภูเขา
ไศลคำไวพจน์ ภูเขา
ภูผาคำไวพจน์ ภูเขา
คีรีคำไวพจน์ ภูเขา