ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "นิรย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    นิรย

    กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม วรรณคดี/เทพนิยาย

    หมวดหมู่ คำไวพจน์ นรก

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "นิรย"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
นรกคำไวพจน์ นรก
เอาเรื่องคำไวพจน์ มาก
พหูคำไวพจน์ มาก
จัดคำไวพจน์ มาก
มหันต์คำไวพจน์ มาก
โอฬารคำไวพจน์ มาก
หลายคำไวพจน์ มาก
แครครั่งคำไวพจน์ มาก
อักโขคำไวพจน์ มาก
หนาตาคำไวพจน์ มาก

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ นรก" เหมือนกับ "นิรย"   ได้แก่