ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "นิยามครรลอง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    นิยามครรลอง

    หมวดหมู่ ทาง

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "นิยามครรลอง"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
ครรลองทาง
นิยามทาง