ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "นางผู้เป็นใหญ่"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ หมวด "กษัตริย์ที่เป็นผู้หญิง" เหมือนกับ "นางผู้เป็นใหญ่"   ได้แก่