ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "นาคราช"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    นาคราช

    กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

    หมวดหมู่ คำไวพจน์ งู

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "นาคราช"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
นาคาคำไวพจน์ งู
อสรพิษคำไวพจน์ งู
อหิคำไวพจน์ งู
อุรคคำไวพจน์ งู
เทียรฆชาติคำไวพจน์ งู
ภุชงค์คำไวพจน์ งู
เงี้ยวคำไวพจน์ งู
เอาเรื่องคำไวพจน์ มาก
พหูคำไวพจน์ มาก

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ งู" เหมือนกับ "นาคราช"   ได้แก่