ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "นฤปัตนี"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "นฤปัตนี"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
ราชญีกษัตริย์ที่เป็นผู้หญิง
นางพญากษัตริย์ที่เป็นผู้หญิง
พระราชินีกษัตริย์ที่เป็นผู้หญิง
ราชินีกษัตริย์ที่เป็นผู้หญิง
พระมเหสีกษัตริย์ที่เป็นผู้หญิง
มเหสีกษัตริย์ที่เป็นผู้หญิง
นางผู้เป็นใหญ่กษัตริย์ที่เป็นผู้หญิง
กษัตริย์คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน
ฤๅสายคำไวพจน์ ผู้ชาย

คำศัพท์ หมวด "กษัตริย์ที่เป็นผู้หญิง" เหมือนกับ "นฤปัตนี"   ได้แก่