ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "นร"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    นร

    กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คน/มนุษย์

    หมวดหมู่ คำไวพจน์ คน

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "นร"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
ชนคำไวพจน์ คน
มานพคำไวพจน์ คน
มรรตยคำไวพจน์ คน
มนุษย์คำไวพจน์ คน
บุรุษคำไวพจน์ คน
เวรีคำไวพจน์ ศัตรู
เมธีคำไวพจน์ นักปราชญ์
ธีระคำไวพจน์ นักปราชญ์
โอรสคำไวพจน์ ลูกชาย

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ คน" เหมือนกับ "นร"   ได้แก่