ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "ถือโกรธ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ถือโกรธ

    หมวดหมู่ โกรธ

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "ถือโกรธ"   ได้แก่