ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "ต้น"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ต้น

    ทางใต้ ใช้เรียกพระหนุ่ม หรือหนุ่มที่ผ่านบวชพระมาแล้ว

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "ต้น"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
ปิตุลาคำไวพจน์ ผู้ชาย
เทพบุตรคำไวพจน์ ผู้ชาย
กระไทชายคำไวพจน์ ผู้ชาย
เรียมคำไวพจน์ ผู้ชาย
กระผมคำไวพจน์ ผู้ชาย
เสี่ยคำไวพจน์ ผู้ชาย
พระหน่อเนื้อคำไวพจน์ ผู้ชาย
พระคำไวพจน์ ผู้ชาย
กนิษฐภาดาคำไวพจน์ ผู้ชาย
ภาตาคำไวพจน์ ผู้ชาย