ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "ต้น"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ต้น

    ทางใต้ ใช้เรียกพระหนุ่ม หรือหนุ่มที่ผ่านบวชพระมาแล้ว

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "ต้น"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
ประสกคำไวพจน์ ผู้ชาย
ภราดรคำไวพจน์ ผู้ชาย
อนุชาคำไวพจน์ ผู้ชาย
เถ้าแก่คำไวพจน์ ผู้ชาย
พระหน่อคำไวพจน์ ผู้ชาย
เกล้ากระผมคำไวพจน์ ผู้ชาย
ขันทีคำไวพจน์ ผู้ชาย
บาคำไวพจน์ ผู้ชาย
ปู่คำไวพจน์ ผู้ชาย