ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "ตีน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "ตีน"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
บาทาเท้า
ซ่นเท้า
บัวบาทเท้า
บาทเท้า
บทเท้า
ยุคลบาทเท้า
ส้นเท้า
บทศรีเท้า
บทบงกชเท้า