ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "ตา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "ตา"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
เนตรคำไวพจน์ ดวงตา
คำไวพจน์ เรียนรู้คำไวพจน์ การศึกษา
ถิ่นคำไวพจน์ ที่
บ่อเกิดคำไวพจน์ ที่
แว่นแคว้นคำไวพจน์ ที่
ยืนอยู่คำไวพจน์ อยู่
ตั้งอยู่คำไวพจน์ อยู่
ประสบคำไวพจน์ ถึง

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ ดวงตา" เหมือนกับ "ตา"   ได้แก่