ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "ดาก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "ดาก"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
ทวาร-ทวาร
ตูดทวาร
หัวไส้ทวาร
อุจจารมรรคทวาร
หูรูดทวาร
ส้วงทวาร
ไตรทวารทวาร
วัจมรรคทวาร
เวจมรรคทวาร