ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "ดวงหทัย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ดวงหทัย

    กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม อวัยวะ/ร่างกาย

    หมวดหมู่ คำไวพจน์ ใจ

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "ดวงหทัย"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
ฤทัยคำไวพจน์ ใจ
มโนคำไวพจน์ ใจ
หฤทัยคำไวพจน์ ใจ
ดวงใจคำไวพจน์ ใจ
ฤดีคำไวพจน์ ใจ
มนคำไวพจน์ ใจ
ดวงแดคำไวพจน์ ใจ
กมลคำไวพจน์ ใจ

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ ใจ" เหมือนกับ "ดวงหทัย"   ได้แก่