ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "ชน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ชน

    กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คน/มนุษย์

    หมวดหมู่ คำไวพจน์ คน

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "ชน"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
มานพคำไวพจน์ คน
มรรตยคำไวพจน์ คน
มนุษย์คำไวพจน์ คน
บุรุษคำไวพจน์ คน
เอาเรื่องคำไวพจน์ มาก
พหูคำไวพจน์ มาก
จัดคำไวพจน์ มาก
มหันต์คำไวพจน์ มาก
โอฬารคำไวพจน์ มาก

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ คน" เหมือนกับ "ชน"   ได้แก่