ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "จิตต"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "จิตต"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
ประทุษฐจิตคำไวพจน์ จิต
จิตใจคำไวพจน์ จิต
เจตสิกคำไวพจน์ จิต
เถยจิตคำไวพจน์ จิต
จิตวิสัยคำไวพจน์ จิต
สมุฏฐานคำไวพจน์ จิต
ฌานคำไวพจน์ จิต
หัวจิตหัวใจคำไวพจน์ จิต