ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "จัตุพักตร์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "จัตุพักตร์"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
สรษดาคำไวพจน์ พระพรหม
วิธาดาคำไวพจน์ พระพรหม
ธาดาคำไวพจน์ พระพรหม
กมลาสน์คำไวพจน์ พระพรหม
กัมลาศคำไวพจน์ พระพรหม
นิรทรุหิณคำไวพจน์ พระพรหม
พระทรงหงส์คำไวพจน์ พระพรหม
ปรชาบดีคำไวพจน์ พระพรหม
ศางดีคำไวพจน์ พระวิษณุ

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ พระพรหม" เหมือนกับ "จัตุพักตร์"   ได้แก่