ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "จัณฑี"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "จัณฑี"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
นางกาลีคำไวพจน์ นางอุมา
รุทธานีคำไวพจน์ นางอุมา
ไหมวดีคำไวพจน์ นางอุมา
กาตยายนีคำไวพจน์ นางอุมา
ภวาณีคำไวพจน์ นางอุมา
เคารีคำไวพจน์ นางอุมา
แก้วกับอกคำไวพจน์ นางอันเป็นที่รัก
แก้วกับตนคำไวพจน์ นางอันเป็นที่รัก
ขวัญตาคำไวพจน์ นางอันเป็นที่รัก

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ นางอุมา" เหมือนกับ "จัณฑี"   ได้แก่