ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "จร"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "จร"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
คำไวพจน์ เรียนรู้คำไวพจน์ การศึกษา
สัญจรคำไวพจน์ ไป
ยาตราคำไวพจน์ ไป
เต้าคำไวพจน์ ไป
วาจาคำไวพจน์ คำพูด
พากย์คำไวพจน์ คำพูด
วัจนะคำไวพจน์ คำพูด
วัจนาคำไวพจน์ คำพูด

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ ไป" เหมือนกับ "จร"   ได้แก่