ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "จร"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  จร

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คำกริยาแสดงการเคลื่อนไหว

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ไป

 • 2/2

  จร

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คำกริยาแสดงการเคลื่อนไหว

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ไป

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "จร"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
เอาเรื่องคำไวพจน์ มาก
พหูคำไวพจน์ มาก
จัดคำไวพจน์ มาก
มหันต์คำไวพจน์ มาก
โอฬารคำไวพจน์ มาก
หลายคำไวพจน์ มาก
แครครั่งคำไวพจน์ มาก
อักโขคำไวพจน์ มาก