ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "คาถา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "คาถา"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
มนต์คำไวพจน์ ร้อยกรอง
เอาเรื่องคำไวพจน์ มาก
พหูคำไวพจน์ มาก
จัดคำไวพจน์ มาก
มหันต์คำไวพจน์ มาก
โอฬารคำไวพจน์ มาก
หลายคำไวพจน์ มาก
แครครั่งคำไวพจน์ มาก
อักโขคำไวพจน์ มาก

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ ร้อยกรอง" เหมือนกับ "คาถา"   ได้แก่