ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "ความเป็นอยู่"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ความเป็นอยู่

    หมวดหมู่ ชีวิต

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "ความเป็นอยู่"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
ไว้ชีวิตชีวิต
ชีวิตชีวิต
ร่วมชีวิตชีวิต
ชีวันชีวิต
ชีวาชีวิต
วิถีชีวิตชีวิต
ลมหายใจชีวิต
ชีวีชีวิต
ความเป็นชีวิต

คำศัพท์ หมวด "ชีวิต" เหมือนกับ "ความเป็นอยู่"   ได้แก่