ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "ข้าศึก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "ข้าศึก"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
ปัจนึกศัตรู
อริศัตรู
เวรีศัตรู
วิปักษ์ศัตรู
คนโกงศัตรู
ริปูศัตรู
ริปุศัตรู
เสี้ยนศึกศัตรู
เสี้ยนหนามแผ่นดินศัตรู