ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "ขุ่นแค้น"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ขุ่นแค้น

    หมวดหมู่ โกรธ

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "ขุ่นแค้น"   ได้แก่