ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "ขึ้งเคียด"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ขึ้งเคียด

    หมวดหมู่ โกรธ

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "ขึ้งเคียด"   ได้แก่