ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "กูณฑ์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กูณฑ์

    กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

    หมวดหมู่ คำไวพจน์ ไฟ

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "กูณฑ์"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
ปราพกคำไวพจน์ ไฟ
เพลิงคำไวพจน์ ไฟ
อัคนีคำไวพจน์ ไฟ
อัคคีคำไวพจน์ ไฟ
เดชคำไวพจน์ ไฟ
เอาเรื่องคำไวพจน์ มาก
พหูคำไวพจน์ มาก
จัดคำไวพจน์ มาก
มหันต์คำไวพจน์ มาก

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ ไฟ" เหมือนกับ "กูณฑ์"   ได้แก่