ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "กุมภีล์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "กุมภีล์"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
นักระคำไวพจน์ จระเข้
เอาเรื่องคำไวพจน์ มาก
พหูคำไวพจน์ มาก
จัดคำไวพจน์ มาก
มหันต์คำไวพจน์ มาก
โอฬารคำไวพจน์ มาก
หลายคำไวพจน์ มาก
แครครั่งคำไวพจน์ มาก
อักโขคำไวพจน์ มาก
หนาตาคำไวพจน์ มาก

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ จระเข้" เหมือนกับ "กุมภีล์"   ได้แก่