ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "กินรี"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "กินรี"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
เทวีคำไวพจน์ เทวดาหญิง
นางสวรรค์คำไวพจน์ เทวดาหญิง
นางฟ้าคำไวพจน์ เทวดาหญิง
เทวารัณย์คำไวพจน์ เทวดา
เทวคำไวพจน์ เทวดา
อมรคำไวพจน์ เทวดา
เทวัญคำไวพจน์ เทวดา
ปรวาณคำไวพจน์ เทวดา

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ เทวดาหญิง" เหมือนกับ "กินรี"   ได้แก่