ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "กินรี"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "กินรี"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
เทวีคำไวพจน์ เทวดาหญิง
นางฟ้าคำไวพจน์ เทวดาหญิง
นางสวรรค์คำไวพจน์ เทวดาหญิง
เทวารัณย์คำไวพจน์ เทวดา
เทวคำไวพจน์ เทวดา
อมรคำไวพจน์ เทวดา
เทวัญคำไวพจน์ เทวดา
ปรวาณคำไวพจน์ เทวดา
เทเวนทร์คำไวพจน์ เทวดา

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ เทวดาหญิง" เหมือนกับ "กินรี"   ได้แก่