ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "กินน้ำตาต่างข้าว"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กินน้ำตาต่างข้าว

    กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม อารมณ์/ความรู้สึก

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "กินน้ำตาต่างข้าว"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
โอดกาเหว่าคำไวพจน์ ร้องไห้
เป่าปี่คำไวพจน์ ร้องไห้
โรทนะคำไวพจน์ ร้องไห้
ร้องกระจองอแงคำไวพจน์ ร้องไห้
กระอืดคำไวพจน์ ร้องไห้
ฟูมฟายคำไวพจน์ ร้องไห้
จาบัลย์คำไวพจน์ ร้องไห้
ยมคำไวพจน์ ร้องไห้
แงคำไวพจน์ ร้องไห้