ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "การเปรียญ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    การเปรียญ

    หมวดหมู่ วัด

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "การเปรียญ"   ได้แก่