ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "กาตยายนี"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "กาตยายนี"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
จัณฑีคำไวพจน์ นางอุมา
นางกาลีคำไวพจน์ นางอุมา
รุทธานีคำไวพจน์ นางอุมา
ภวาณีคำไวพจน์ นางอุมา
เคารีคำไวพจน์ นางอุมา
ไหมวดีคำไวพจน์ นางอุมา

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ นางอุมา" เหมือนกับ "กาตยายนี"   ได้แก่