ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "กัลยาณมิตร"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "กัลยาณมิตร"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
เพื่อนบุคคล
สขาเพื่อน
สหายเพื่อน
คู่เพื่อน
มิตรแท้เพื่อน
มิตรภาพเพื่อน
สัมภัตเพื่อน
สัมภัตตะเพื่อน