ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "กษัตร"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "กษัตร"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
บดินทร์คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน
ราเชนทร์คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน
ภูมินทร์คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน
ธรณิศรคำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน
ปิ่นเกล้าธาษตรีคำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน
ภูบดินทร์คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน
ขัตติยวงศ์คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน
นรินทร์คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน
ท้าวธรณิศคำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน
ท่านไท้ธรณีคำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน