ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "กระบือ"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "กระบือ"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
มหิงสาคำไวพจน์ ควาย
กาสรคำไวพจน์ ควาย
คำไวพจน์ เรียนรู้คำไวพจน์ การศึกษา
ยาตราคำไวพจน์ ไป
สัญจรคำไวพจน์ ไป
จรคำไวพจน์ ไป
เต้าคำไวพจน์ ไป
วัจนะคำไวพจน์ คำพูด
วาจาคำไวพจน์ คำพูด

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ ควาย" เหมือนกับ "กระบือ"   ได้แก่