ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "กระบือ"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "กระบือ"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
มหิงสาคำไวพจน์ ควาย
กาสรคำไวพจน์ ควาย
คำไวพจน์ เรียนรู้คำไวพจน์ การศึกษา
ถิ่นคำไวพจน์ ที่
บ่อเกิดคำไวพจน์ ที่
แว่นแคว้นคำไวพจน์ ที่
ยืนอยู่คำไวพจน์ อยู่
ตั้งอยู่คำไวพจน์ อยู่

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ ควาย" เหมือนกับ "กระบือ"   ได้แก่