คำไวพจน์ - หมวด ล

(หน้า 1/1)

 • ลีลา

  หมวดหมู่
  คำไวพจน์ คำกริยาแสดงความเคลื่อนไหว

  999+
  views

 • ลื้อ

  หมวดหมู่
  คำไวพจน์ ผู้ชาย

  คำใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย เพศชาย

  0
  views

 • ลุง

  หมวดหมู่
  คำไวพจน์ ผู้ชาย

  พี่ชายของพ่อหรือแม่ หรือชายที่มีวัยไล่เลี่ยแต่แก่กว่าพ่อหรือแม่

  0
  views

 • ลูกผู้ชาย

  หมวดหมู่
  คำไวพจน์ ผู้ชาย

  0
  views

 • เล่าเรียน

  หมวดหมู่
  คำไวพจน์ การศึกษา

  999+
  views

 • โลกชิต

  หมวดหมู่
  คำไวพจน์ พระพุทธเจ้า

  999+
  views

 • โลกธาตุ

  หมวดหมู่
  คำไวพจน์ แผ่นดิน

  999+
  views