คำไวพจน์ หมวด ภ

จำนวนทั้งหมด 52 คำ - หน้า 1/3

มีดังรายการต่อไปนี้

คำไวพจน์ หมวด ภ
 1. ภพ
 2. ภรรยา
 3. ภราดร
 4. ภราดร, ภราดา, ภราตร–, ภราตฤ–
 5. ภราดา
 6. ภฤศ
 7. ภว
 8. ภว-
 9. ภวะ
 10. ภวังคจิต
 11. ภวาณี
 12. ภักขะ
 13. ภักษาหาร
 14. ภัตตาหาร
 15. ภาณุ
 16. ภาณุมาศ
 17. ภาดร, ภาดา
 18. ภาตระ
 19. ภาตา
 20. ภาตา, ภาตุ
 21. ภาติกะ
 22. ภาติยะ
 23. ภาษิต
 24. ภาส