คำไวพจน์ - หมวด ผ

(หน้า 1/1)

 • ผกา

  หมวดหมู่
  คำไวพจน์ ดอกไม้

  999+
  views

 • ผกามาศ

  หมวดหมู่
  คำไวพจน์ ดอกไม้

  999+
  views

 • ผม

  หมวดหมู่
  คำไวพจน์ ผู้ชาย

  คําใช้แทนตัวผู้พูด เพศชาย ใช้พูดโดยสุภาพ, เป็นสรรพนาม

  0
  views

 • ผัว

  หมวดหมู่
  คำไวพจน์ ผู้ชาย

  สามี, ชายที่เป็นคู่ครองของหญิง

  0
  views

 • ผู้ชาย

  หมวดหมู่
  คำไวพจน์ ผู้ชาย

  999+
  views