คำไวพจน์ หมวด ป

จำนวนทั้งหมด 128 คำ - หน้า 1/6

มีดังรายการต่อไปนี้

คำไวพจน์ หมวด ป
 1. ปฏิพัทธ์
 2. ปฏิวัติ
 3. ปฐพี
 4. ปฐวี
 5. ปทุม
 6. ปทุมา
 7. ปรชาบดี
 8. ปรปักษ์
 9. ปรปักษ์
 10. ปรลัย
 11. ปรวนแปร
 12. ปรวาณ
 13. ปรหิตะ
 14. ปรองดอง
 15. ปรอย ๆ
 16. ประกอบด้วย
 17. ประกาย
 18. ประจาค
 19. ประจำ
 20. ประชาชน
 21. ประชาชี
 22. ประชาราษฎร์
 23. ประณต
 24. ประณม