คำไวพจน์ หมวด ฒ

จำนวนทั้งหมด 1 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

คำไวพจน์ หมวด ฒ
  1. เฒ่า