คำไวพจน์ หมวด ฌ

จำนวนทั้งหมด 2 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

คำไวพจน์ หมวด ฌ
  1. ฌาน
  2. เฌอ