คำไวพจน์ - หมวด คำไวพจน์ ผู้ชาย

(หน้า 1/5)

 • กนิษฐภาดา

  หมวดหมู่
  คำไวพจน์ ผู้ชาย

  น้องชาย

  0
  views

 • กระทาชาย

  หมวดหมู่
  คำไวพจน์ ผู้ชาย

  0
  views

 • กระผม

  หมวดหมู่
  คำไวพจน์ ผู้ชาย

  0
  views

 • กระหม่อม

  หมวดหมู่
  คำไวพจน์ ผู้ชาย

  ส่วนของกะโหลกอยู่ตรงแนวศีรษะแต่ต่ำกว่าส่วนสูงสุดลงมา

  0
  views

 • กระไทชาย

  หมวดหมู่
  คำไวพจน์ ผู้ชาย

  0
  views

 • กะกัง

  หมวดหมู่
  คำไวพจน์ ผู้ชาย

  พี่ชาย

  0
  views

 • ขันที

  หมวดหมู่
  คำไวพจน์ ผู้ชาย

  ชายที่ถูกตอน

  0
  views

 • คนดิบ

  หมวดหมู่
  คำไวพจน์ ผู้ชาย

  ชายที่ยังไม่ได้บวชเป็นพระภิกษุ

  0
  views

 • คนสุก

  หมวดหมู่
  คำไวพจน์ ผู้ชาย

  ชายที่บวชเป็นพระภิกษุและสึกแล้ว

  0
  views

 • คุณชาย

  หมวดหมู่
  คำไวพจน์ ผู้ชาย

  0
  views

 • ชาย

  หมวดหมู่
  คำไวพจน์ ผู้ชาย

  0
  views

 • ชายชาตรี

  หมวดหมู่
  คำไวพจน์ ผู้ชาย

  ผู้มีศิลปะหรือฝีไม้ลายมือในการต่อสู้

  0
  views

 • ดอล

  หมวดหมู่
  คำไวพจน์ ผู้ชาย

  หนุ่มเงาะ -เช่น ดอลซมพลา จากเรื่อง เงาะป่า

  0
  views

 • ตัวพระ

  หมวดหมู่
  คำไวพจน์ ผู้ชาย

  ผู้แสดงละครรําหรือระบํา เข้าเครื่องละครรํา

  0
  views

 • ตี๋

  หมวดหมู่
  คำไวพจน์ ผู้ชาย

  0
  views

 • ต้น

  หมวดหมู่
  คำไวพจน์ ผู้ชาย

  ทางใต้ ใช้เรียกพระหนุ่ม หรือหนุ่มที่ผ่านบวชพระมาแล้ว

  0
  views

 • ทิด

  หมวดหมู่
  คำไวพจน์ ผู้ชาย

  เรียกหนุ่มที่ผ่านบวชพระมาแล้ว

  0
  views

 • ท่านชาย

  หมวดหมู่
  คำไวพจน์ ผู้ชาย

  0
  views

 • ท้าว

  หมวดหมู่
  คำไวพจน์ ผู้ชาย

  0
  views

 • หมวดหมู่
  คำไวพจน์ ผู้ชาย

  0
  views