คำไวพจน์ งาม

จำนวนทั้งหมด 12 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

คำไวพจน์ งาม
 1. ตระการ
 2. บวร
 3. พะงา
 4. รุจิเรข
 5. วิจิตรตระการตา
 6. วิศิษฏ์
 7. สิงคลิ้ง
 8. อะเคื้อ
 9. อันแถ้ง
 10. เสาวภาคย์
 11. โสภณ
 12. ไฉไล