คำไวพจน์ คิด

จำนวนทั้งหมด 26 คำ - หน้า 1/2

มีดังรายการต่อไปนี้

คำไวพจน์ คิด
 1. ครุ่นคิด
 2. คะนึง
 3. คำนึง
 4. คิดคด
 5. จินดา
 6. จินต
 7. จินต-
 8. จินต์
 9. จินต์จล
 10. ชั่งใจ
 11. ดำริ
 12. ตรรก
 13. ตรรก-
 14. ตรรกะ
 15. ตรอง
 16. ตริ
 17. ตริตรอง
 18. ตรึก
 19. ตรึกตรอง
 20. ตักกะ
 21. ถวิล
 22. นึก
 23. มโน
 24. มโนคติ