คำไวพจน์ คำกริยาแสดงความเคลื่อนไหว

จำนวนทั้งหมด 7 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

คำไวพจน์ คำกริยาแสดงความเคลื่อนไหว
  1. คลาน
  2. นวย
  3. ประพาส
  4. ยุรยาตร
  5. ลีลา
  6. เยื้องย่าง
  7. ไคลคลา