คำไวพจน์ ควัน

จำนวนทั้งหมด 13 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

คำไวพจน์ ควัน
 1. คลุ้ง
 2. ควัน
 3. ธุม
 4. ธุมชาล
 5. ธุมา
 6. ธูม
 7. รม
 8. อบ
 9. อัคนิพ่าห์
 10. อัคนิวาหะ
 11. เขม่า
 12. โขมง
 13. ไอ