คำไวพจน์ ครุฑ

จำนวนทั้งหมด 11 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

คำไวพจน์ ครุฑ
 1. กาศยป
 2. ขนบคาศน์
 3. ขเดศวร
 4. นาคานดก
 5. นาคานตกะ
 6. ปันนคนาสน์
 7. วิษณุรถ
 8. สุบรรณ
 9. สุวรรณกาย
 10. เวนไตย
 11. ไวนเตยะ