คำไวพจน์ คน

จำนวนทั้งหมด 6 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

คำไวพจน์ คน
  1. ชน
  2. นร
  3. บุรุษ
  4. มนุษย์
  5. มรรตย
  6. มานพ