คำไวพจน์ ขอโทษ

จำนวนทั้งหมด 13 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

คำไวพจน์ ขอโทษ
 1. กษมา
 2. กฺษมา
 3. ขอขมา
 4. ขอประทานโทษ
 5. ขอษมา
 6. ขออภัย
 7. ขอโทษ
 8. ขอโทษขอโพย
 9. มินตา
 10. ยกโทษ
 11. ษมา
 12. อภัย
 13. แล้วกัน