คำไวพจน์ กวาง

จำนวนทั้งหมด 20 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

คำไวพจน์ กวาง
 1. กระจง
 2. กวาง
 3. กวางผา
 4. มฤค
 5. มฤค-
 6. มฤคี
 7. มิค
 8. มิค-
 9. มิคะ
 10. รงกุ์
 11. ละมั่ง
 12. ละอง
 13. ละองละมั่ง
 14. สมัน
 15. หริณะ
 16. อีเก้ง
 17. อุสา
 18. เก้ง
 19. เนื้อ
 20. เนื้อทราย